Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterin- pitäjä: Monster Factory
Osoite: Hämeentie 5, 30100 Forssa
Yhteyshenkilö: Juha Mäntymaa, juha.mantymaa (at) monsteramps.fi

Rekisterin nimi

Monsteramps asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Monsterampsin verkkokaupan tilausten käsittely sekä asiakassuhteiden hoito. Rekisteritietoja käytetään myös Monsterampsin palveluiden ja tuotteiden markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Järjestelmään rekisteröidään henkilön nimi ja yhteystiedot, jotka henkilö itse antaa tehdessään tilauksen verkkokaupasta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Järjestelmässä olevia henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän järjestelmät on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot. Vapaamuotoiset tarkistuspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle juha.mantymaa (at) monsteramps.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle juha.mantymaa (at) monsteramps.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä itseään koskevat tiedot rekisteristä.

Haku